• T5. Th2 29th, 2024

Byawei

Th1 27, 2024

3. 5. bảo vệ nền kinh tế thực: các cửa hàng xổ số thực truyền thống tạo việc làm và thu nhập kinh tế cho cộng đồng địa phương. Nếu một lượng lớn các doanh số bán vé được chuyển sang trực tuyến, có thể dẫn đến việc giảm các doanh số bán vé thực, và do đó ảnh hưởng tiêu cực đến kinh doanh và kinh tế địa phương.

Tóm lại, để đảm bảo an ninh, quy định, ngăn ngừa cờ bạc, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và bảo vệ nền kinh tế thực sự, không thể bán vé trực tuyến ngay bây giờ. Tất nhiên, với sự phát triển của công nghệ và sự hoàn thiện của các quy định, việc bán vé số trực tuyến trong tương lai cần được xem xét và xem xét kỹ càng.

By awei